Erbicid împotriva paraziților

Linguee Apps

Cadrul legal. Codul de bune practici agricole şi Programele de acţiune.

erbicid împotriva paraziților

Tipuri de îngrăşăminte minerale cu azot. Tipuri de îngrăşăminte cu fosfor.

Tipuri de îngrăşăminte cu potasiu. Menţiuni obligatorii pentru îngrăşăminte conform Regulamentului CE nr. Revizuirea coduluiUna dintre cele mai importante resurse naturale o reprezintă apele dulci, care pe lângă utilizarea ca apă potabilă reprezintă un principal erbicid împotriva paraziților economic şi de recreere.

erbicid împotriva paraziților

Reţeaua de râuri, lacuri şi zone umede este parte integrantă a peisajului contribuind în mod semnificativ la biodiversitate. Terenul agricol este intersectat de reţeaua hidrografică de suprafaţă, care drenează în acesta şi care împreună cu apele de adâncime acvifere pot fi vulnerabile la poluare, în special din surse agricole. Poluarea din activităţi agricole poate fi provocată de surse punctuale poluare punctiformă sau surse difuze poluare difuză.

Acestea ajungând direct în corpurile de apă pot duce la poluarea lor şi pot afecta viaţa acvatică din apele de suprafaţă făcându-le improprii şi pentru utilizarea lor ca surse de apă potabilă.

Poluarea difuză apare atunci când nu poate fi identificată o singură sursă de deversare a poluantului, poluarea corpurilor de apă realizându-se prin mai multe căi. Descompunerea celor mai mulţi poluanţi conduce la scăderea oxigenului din apă ameninţând supravieţuirea formelor de viaţă acvatică plante, peşti, nevertebrate.

erbicid împotriva paraziților

Eutrofizarea apelor de suprafaţă dulci sau marine este caracterizată prin creşterea accelerată a algelor şi a altor plante acvatice ca urmare a conţinutului crescut de compuşi ai azotului şi fosforului în apă.

Ca rezultat al acestui proces, echilibrul organismelor acvatice se deteriorează diminuând în acest mod calitatea apelor.

erbicid împotriva paraziților

Efectul principal al poluării cu nitraţi a apelor subterane este reprezentat de diminuarea potabilităţii apei. În România procentul populaţiei care utilizează ca sursă de apă potabilă apa provenită din acviferul freatic liber apa din fântâni este semnificativ.

În România, prima desemnare a zonelor vulnerabile la poluarea cu nitraţi s-a făcut prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.

erbicid împotriva paraziților

A doua resemnarea zonelor vulnerabile la nitraţi s-a făcut prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului agriculturii şi erbicid împotriva paraziților rurale nr. Prima versiune a Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole a fost aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.

De asemenea, descrierea detaliată a categoriilor de produse alimentare poate fi consultată accesând acest link.

Descrierea generală a principiilor de stabilire a zonelor vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricoleÎn baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. Potrivit art.

Având în vedere criteriile protecţiei apelor, inclusiv principiul prevenţiei, care se aplică la nivelul Uniunii Europene şi ţinând seama de fenomenul de eutrofizare prezent la nivelul Mării Negre şi de faptul că toate resursele naţionale de apă drenează în Marea Neagră, s-a decis aplicarea unui program de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole la nivelul întregului teritoriu al României.

Astfel, nu au wart treatment leg fost desemnate zone vulnerabile la nitraţi. Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole pune în aplicare măsurile stabilite în Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

erbicid bio erbicid natural weed killer

Decizia Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole nr. Îngrăşămintele - sursă potenţială de poluare a apei şi solului a Principii generale privind dinamica îngrăşămintelor în sol şi transferul lor către mediul acvatic subteran şi de suprafată

Mai multe despre acest subiect